Badania elektrofizjologiczne oka u dzieci – Kluczowe informacje i znaczenie

Elektrofizjologia oka warszawa

Badania elektrofizjologiczne oka są niezwykle ważne dla diagnostyki okulistycznej, zwłaszcza u dzieci. W Gen-Optic w Warszawie, dbamy o zdrowie wzrokowe naszych najmłodszych pacjentów, dlatego oferujemy najnowocześniejsze metody badania ich oczu.

Przeprowadzane u dzieci, badania te stanowią istotny element diagnostyki okulistycznej, dostarczając cennych informacji o funkcjonowaniu siatkówki oraz układu nerwowego związanego z procesem widzenia. Głównym celem badań elektrofizjologicznych jest wykrycie potencjalnych problemów z przewodnictwem nerwowym, reakcjami na światło oraz innymi czynnikami wpływającymi na zdolność widzenia.

Czym jest badanie elektrofizjologiczne oka?

Badanie elektrofizjologiczne oka to zaawansowana metoda diagnostyczna, która pozwala na ocenę funkcji narządu wzroku. Jest to nieinwazyjne badanie, rejestrujące odpowiedź elektryczną siatkówki, nerwu wzrokowego oraz dróg wzrokowych na bodźce świetlne. Polega na obserwacji i rejestracji zmian prądów czynnościowych zachodzących w obszarze kory wzrokowej mózgu, gałce ocznej     i mięśniach odpowiedzialnych za ruchy gałkoruchowe. Elektrofizjologia oka obejmuje kilka różnych metod badawczych, w tym potencjały wzrokowe (VEP), elektroretinografię (ERG) oraz elektrookulografię (EOG), które pozwalają na ocenę funkcji nabłonka barwnikowego siatkówki oraz fotoreceptorów.

Elektrofizjologia oka warszawa

Jakie wyróżnia się rodzaje badań elektrofizjologicznych oka?

Wyróżniamy kilka rodzajów badań elektrofizjologicznych oka, w tym:

  • Elektroretinogram (ERG) – badanie reakcji siatkówki na bodźce świetlne. Pozwala na zmierzenie czynności fotoreceptorów – czopków, odpowiedzialnych za widzenie w świetle oraz pręcików, odpowiedzialnych za widzenie w ciemności. Badanie tego typu wykazuje dużą skuteczność przy podejrzeniu zaburzeń o charakterze dystrofii siatkówki lub zmian niedotlenionych. 
  • Elektrookulogram (EOG) – badanie potencjału czynnościowego przy ruchach gałki ocznej. Wykorzystywane do oceny niektórych chorób plamki żółtej, w szczególności choroby Besta (dystrofia żółtkowata).
  • Potencjały wzrokowego wywołane (VEP) – badanie reakcji nerwu wzrokowego i ścieżek wzrokowych mózgu na bodźce świetlne.  Poprzez analizę odpowiedzi generowanej w wyniku stymulacji wzrokowej, umożliwia ono szczegółową ocenę całej drogi przetwarzania wzrokowego – od siatkówki aż do struktur korowych mózgu. Znajduje zastosowanie w wykrywaniu neuropatii nerwu II (np. w przebiegu stwardnienia rozsianego), a także w badaniu ostrości wzroku u małych dzieci. 

Jak przebiega badanie elektrofizjologiczne dla dzieci?

Badanie elektrofizjologiczne oka u dzieci jest szybkie i bezbolesne, nie wymaga konkretnego przygotowania, Ważna jest jednak współpraca z rodzicami oraz stworzenie przyjaznego i spokojnego otoczenia, które są kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia całej procedury.

Przed rozpoczęciem badania, rozszerzamy źrenice kroplami. Następnie maluchowi zakłada się elektrody na skórę w okolicy oczu, a następnie prezentuje różne bodźce świetlne. Dziecko ogląda bodźce świetlne, a specjalistyczny sprzęt rejestruje odpowiedzi elektryczne narządu wzroku. W badaniu stosuje się różne rodzaje bodźców świetlnych, takie jak białe światło, światło migawkowe lub światło monochromatyczne. Cały proces trwa zazwyczaj kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt minut.

W naszym gabinecie Gen-Optic wykonujemy badania potencjałów wzrokowych tzw. VEP oraz ERG przy użyciu specjalistycznego aparatu przenośnego Reteval, cechującego się wysoką rozdzielczością i dokładnością pomiarów. 

Pamiętaj, że każde badanie jest dostosowane indywidualnie do potrzeb pacjenta. Lekarz na podstawie wcześniejszych wizyt oraz historii chorób dziecka, podejmuje decyzję o najlepiej dopasowanej procedurze diagnostycznej. 

Jakie schorzenia wykrywa badanie elektrofizjologiczne oka?

Badanie elektrofizjologiczne oka pozwala na wczesne wykrywanie różnych schorzeń, takich jak:

  • Retinopatie
  • Neuropatie wzrokowe
  • Zaburzenia przewodzenia nerwu wzrokowego
  • Zmiany niedotlenieniowe
  • Zmiany pourazowe, pozapalne
  • Podejrzenie guzów mózgu 

W przypadku dzieci z zdiagnozowanymi schorzeniami wzroku, badanie elektrofizjologiczne może być używane do monitorowania skuteczności leczenia oraz oceny ewentualnych zmian w funkcji wzrokowej.

Badanie elektrofizjologiczne oka stanowi kluczowe narzędzie diagnostyczne, które umożliwia nam dbać o zdrowie wzroku Twojego dziecka.
W Gen-Optic jesteśmy dumni, że możemy oferować to badanie jako część naszej kompleksowej opieki okulistycznej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat badania elektrofizjologicznego oka, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tutaj, aby służyć pomocą!

Scroll to Top